Contact

Ing. Klaudia Kollárová Výskumnícka 2/B
947 01 Hurbanovo
+421 908 402 251 labrador@kelesis.sk